Vi  hjälper dig att utveckla  ditt  renoverings-  och ombyggnadsprojekt från planering till bygglov och projektering .

Vårt fokus är att skapa funktionella,  smarta och ekonomiskt rimliga lösningar. 

Uppdragen spänner över om-/nyplanering av lägenheter, villor med tomt   fasadändringar och uppmätningsuppdrag. Visualisering i 3D gör det lättare att förstå  hur det färdiga resultatet

kommer att se ut.

Kontakta oss  idag                             för ett  första förutsättningslöst samtal om ditt byggprojekt.                    

 

Black and White Star in Circle

Kontakta oss på 070 717 35 94

©2019 by

Norenberg Arkitekt AB