Det skall vara enkelt  att samarbeta.  

 

Därför jobbar vi i 5 steg.

Möte 1   

Intervju , initialt möte kring önskemål . Besiktning hus/ lägenhet.

Underlag för grovplanering skiss/ eller beställes från Stadsbyggnadskontoret.

> Idéarbete/ Skiss fram till Förslag 1 

Möte 2  

Genomgång  av vårt förslag 1.0  till ny planlösning. 

> 2-5 dagar som du som kund ger din feedback på

> kontakt med - eller tillsammans med   - entreprenörer som Byggare,  VVS , ventilation, el för synpunkter

 Möte 3

 Ändring och kompletteringar . Om vi är klara här går vi vidare till Möte 4 annars tillbaka ett varv till Möte 2

>Ev. Ändringar i ritningar och tillkommande önskemål

> Kontroll byggbestämmelser, ev.  bygglovs eller anmälningsplit, godkännande BRf styrelse etc. 

 

Möte 4

Detaljplanering och materialval 

> färdig påskriven ritning klar för att söka ev.  bygglov /anmäla

> arbetet startar med projektplanering > färdig projektplan > underlag för att ta in offerter 

Möte 5 

Genomgång färdig projektplan  - samråd  enreprenör - godkännande

Klart för byggstart!

> Ev slutjusteringar av ritningar , val av dörrar, material, mm